алала

  • 21Алтайский — Чымалы суу ичерге јорголоп келген. Сууныҥ толкузы јаратка келип тийди. Чымалыны арай ла агызып апарбады. Кӱӱле кичинек чыбык тиштенип алган апараткан. Ол чымалыныҥ агып баратканын кӧрӱп ийди. Апараткан чыбыгын чымалыга чачып берди. Чымалы ол… …

    Определитель языков мира по письменностям